КОНТАКТЫ
г.Алматы, ул.Керей-Жәнібек хандар, 465

medeu_info@mail.ru